Energetické štítky pro nemovitosti

Začátek letošního roku přinesl majitelům nemovitostí, včetně bytů, novou byrokratickou povinnost. Je jím „průkaz energetické náročnosti budovy“, neboli „energetický štítek“. Zvláště v případech bytů se jedná o velice diskutabilní nařízení, neboť energetické štítky se vyhotovují pro dům jako celek a výpovědní hodnota o energetické náročnosti jednotlivých bytů v domě je tudíž velice zkreslující. Pojďme se tedy podívat na to, o co se vlastně jedná, kdo je povinen energetický štítek mít atd.

 

Tzv. energetický štítek je protokol, který vypovídá o energetické náročnosti nemovitosti – budovy jako celku. Vyhotovit jej může pouze oprávněná osoba, což jsou certifikované firmy, resp. energetičtí auditoři. V současné době se jejich počet pohybuje kolem 850.

 

Energetická náročnost budovy je vyjádřena zařazením nemovitosti do jedné ze sedmi klasifikačních tříd, označených písmeny A až G. Hodnotí se několik činitelů, které se podílí na celkové energetické náročnosti budovy, a které lze ze štítku také vyčíst. Jedná se o tyto činitele a informace:

 

 • kvalita stavebních konstrukcí ve vztahu k tepelným unikům a ztrátám
 • energetická spotřeba celého objektu vztažné plochy na 1 m2/ rok / kW / hod.
 • podíl energie připadající na osvětlení a další spotřebu elektřiny
 • podíl energie připadající na topeni a ohřev užitkové vody
 • podíl energie připadající na chlazení

Jak již bylo řečeno, vypovídající hodnota energetického štítku o energetické náročnosti jednotlivých bytů není valná. Pro porovnání bytů z tohoto hlediska je totiž potřeba vzít v úvahu několik faktorů, jako např. polohu bytu v domě, tzn. zda je byt obklopen jinými vytápěnými byty, zda sousedé topí hodně či málo, světovou stranu, na kterou je byt situován, způsob vytápění a jeho efektivita (např. efektivita spalování kotle) atd.

 

V jakých případech potřebujete energetický štítek?

 

 • Prodej rodinného domu – energetický štítek potřebujete od 1.1.2013.

 

 • Pronájem rodinného domu – energetický štítek potřebujete od 1.1.2013.

 

 • Pronájem části rodinného domu – energetický štítek potřebujete od 1.1.2016. Do té doby může být nahrazen fakturami ze dodávky energie (plyn, elektřina, teplo) za uplynulé tři roky.

 

 • Prodej jakékoli celé budovy – energetický štítek potřebujete od 1.1.2013.

 

 • Pronájem jakékoli celé budovy – energetický štítek potřebujete od 1.1.2013.

 

 • Prodej bytu (staršího) – energetický štítek potřebujete od 1.1.2016. Do té doby může být nahrazen fakturami ze dodávky energie (plyn, elektřina, teplo) za uplynulé tři roky. Současně musíte písemně požádat společenství vlastníků bytových jednotek o energetický štítek a pokud vám tento není vydán, pak postačí právě faktury.

 

 • Pronájem bytu (staršího) – energetický štítek potřebujete od 1.1.2016. Do té doby může být nahrazen fakturami ze dodávky energie (plyn, elektřina, teplo) za uplynulé tři roky. Současně musíte písemně požádat společenství vlastníků bytových jednotek o energetický štítek a pokud vám tento není vydán, pak postačí právě faktury.

 

 • Novostavby – při výstavbě jsou energetické štítky již delší dobu součástí dokumentace, takže každá novostavba musí mít energetický štítek. Požádejte o něj developera.

 

 

Kdo si musí zajistit zpracování energetického štítku?

 

Vlastníci celých nemovitostí, a to v případech kdy:

 

 • prodávají celou nemovitost, nebo její ucelenou část (od 1.1.2013)
 • pronajímají celou nemovitost (od 1.1.2013)
 • pronajímají ucelenou část nemovitosti (od 1.1.2016)

 

 

Co s energetickým štítkem při prodeji či pronájmu nemovitosti?

 

V případech kdy vzniká povinnost mít energetický štítek, pak je také povinnost při prodeji či pronájmu nemovitosti:

 

 • uvádět ukazatele energetické náročnosti zapsané na energetickém štítku do reklamních a  informačních materiálů při inzerování prodeje či pronájmu,
 • předložit energetický štítek možnému kupujícímu či nájemci,
 • předat energetický štítek kupujícímu či nájemci, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

V případech, kdy je energetický štítek nahrazován fakturami za dodávky energií, pak ukazatelé o energetické náročnosti, resp. údaje z faktur, nemusí být v inzerci uváděny.

Co dále je dobré vědět?

 

 • Originál energetického štítku je vždy možné nahradit úředně ověřenou kopií.

 

 • Doba platnosti energetického štítku je 10 let.

 

Pokud prodáváte nemovitost přes naši společnost, pak pro vás můžeme zpracování energetického štítku zajistit. Cena energetického štítku se pohybuje v rozmezí od 2000 – 5000 Kč pro byty a od 4000 – 8000 Kč pro rodinné domy.

 

 

Prodej nemovitostí

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: info@nemovitosti-na-prodej.com


Hledej nemovitosti v okrese:
Prodej nemovitosti